OPENING HOURS FOR THE CHRISTMAS AND NEW YEAR HOLIDAYS

ITULA FAIGALUEGA MO MALOLOGA
O LE KERISIMASI MA LE TAUSAGA FOU

Aso Taimi faigaluega
Aso Lua, 24 Tesema 2019 9.00am – 2.00pm
Aso Faraile, 27 Tesema 2019 9.30am – 2.00pm
Aso Gafua, 30 Tesema 2019 9.30am – 2.00pm
Aso Lua, 31 Tesema 2019 9.30am – 2.00pm
Aso Faraile, 3 Ianuari 2020 9.30am – 2.00pm

OPENING HOURS FOR THE
CHRISTMAS AND NEW YEAR HOLIDAYS

Date Opening hours
Tuesday, 24 December 2019 9.00am – 2.00pm
Friday, 27 December 2019 9.30am – 2.00pm
Monday. 30 December 2019 9.30am – 2.00pm
Tuesday, 31 December 2019 9.30am – 2.00pm
Friday, 3 January 2020 9.30am – 2.00pm

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *